Om SCR

Om SCR Svensk Camping

SCR Svensk Camping är en bransch- och medlemsorganisation för Sveriges campingföretagare. SCR Svensk Camping verkar för en lönsam campingnäring och främjar medlemmarnas ekonomiska intressen genom att verka för bättre marknadsvillkor, bättre campinganläggningar samt bättre marknadsföring och försäljning. SCR har c:a 420 medlemmar som finns över hela Sverige. Totalt sysselsätter medlemsföretagen över 8000 anställda. Svensk Camping tar emot mer än 15 miljon gäster varje år. Under sommarsäsongen juni–augusti är cirka 45 procent av alla kommersiella gästnätter i Sverige på en campingplats.