Om oss

Grannkompaniet AB

Grannkompaniet AB har tagit fram en rad kommunikationsplattform baserade på det egenutvecklade systemet Coapps. Dessa plattformar är skräddarsydda för respektive ändamål.

Samtliga plattformar bygger på den egenutvecklade och dynamiska plattformen Co-Family som möjliggör kommunikation, utan behov av telefonnummer eller e-postadresser, till en eller flera mottagare i strukturerade grupper. Samtliga plattformar är kodade i HTML5 vilket möjliggör åtkomst till programmet på alla enhet med Internet och all kommunikation är krypterad med TLS (Transport Layer Security).

 

Coapps
Coapps – Hyr en komplett kommunikationsplattform
Lanseras under våren 2017.

 


Coboats för effektiv Båtsamverkan
Se www.coboats.se för mer information.

 


Coyards för effektiv Grannsamverkan
Se www.coyards.se för mer information.

 


Cocrisis för att vara förberedd på det värsta – Skolkrisberedskap
Se www.cocrisis.se för mer information.

 

 

 


Företagsamverkan
 för att förebygga brott och öka tryggheten för de anställda.
Se www.coprofs.se för mer information.

 


Campingsamverkan för bättre kommunikation och ökad säkerhet och trygghet för Sveriges alla campingplatser.
Se www.cocamps.se för mer information.