Om Cocamps

Coapps Comunnication AB har åt SCR Svensk Camping tagit fram Cocamps för att stärka nätverkandet och kommunikationen bland SCRs medlemsföretag. Cocamps kommer även att ha en viktig roll i det vardagliga arbetet på enskilda campingplatser för att öka trivseln, tryggheten och säkerheten för anställda och gäster. Vidare kan den enskilda campingplatsen använda Cocamps för att administrera personal, dela dokument, checklistor och kalenderhändelser samt för att göra utskick till alla campingplatsens gäster, oavsett var de är. Cocamps lanseras under våren 2017.

– Våra medlemmar har efterfrågat möjligheten att på ett enkelt och säkert sätt kunna kommunicera med varandra och ta del av information från larmtjänst och polis. Lösningen blir Cocamps som även kan användas av våra medlemmar för att kommunicera med sin personal i det dagliga arbetet säger Christer Jansson, rådgivare, SCR Svensk Camping.