SCR Svensk Camping satsar på digital kommunikation

SCR Svensk Camping satsar på digital kommunikation med plattformen Cocamps

PRESSMEDDELANDE 20170328

Grannkompaniet AB har åt SCR Svensk Camping tagit fram Cocamps för att stärka nätverkandet och kommunikationen bland SCRs medlemsföretag. Cocamps kommer även att ha en viktig roll i det vardagliga arbetet på enskilda campingplatser för att öka trivseln, tryggheten och säkerheten för anställda och gäster. Vidare kan den enskilda campingplatsen använda Cocamps för att administrera personal, dela dokument, checklistor och kalenderhändelser samt för att göra utskick till alla campingplatsens gäster, oavsett var de är. Cocamps lanseras under våren 2017.

– Våra medlemmar har efterfrågat möjligheten att på ett enkelt och säkert sätt kunna kommunicera med varandra och ta del av information från larmtjänst och polis. Lösningen blir Cocamps som även kan användas av våra medlemmar för att kommunicera med sin personal i det dagliga arbetet säger Christer Jansson, rådgivare, SCR Svensk Camping.

– Cocamps är skräddarsydd för campingplatser och vårt senaste tillskott i Co-familjen. Vi är glada över det förtroende SCR Svensk Camping gett oss och vi är säkra på att den erfarenhet vi har av kommunikationsplattformar kommer att vara till stor nytta för de drygt 8000 personer som arbetar på SCR Svensk Camping medlemsföretag säger Alexis Nicou, VD, Grannkompaniet AB.

Fakta SCR Svensk Camping

SCR Svensk Camping är en bransch- och medlemsorganisation för Sveriges campingföretagare. SCR Svensk Camping verkar för en lönsam campingnäring och främjar medlemmarnas ekonomiska intressen genom att verka för bättre marknadsvillkor, bättre campinganläggningar samt bättre marknadsföring och försäljning. SCR har c:a 420 medlemmar som finns över hela Sverige. Svensk Camping tar emot mer än 15 miljon gäster varje år. Under sommarsäsongen juni–augusti är cirka 45 procent av alla kommersiella gästnätter i Sverige på en campingplats.

Fakta Grannkompaniet AB

Grannkompaniet AB har utvecklat en rad kommunikationsplattformar optimerade för olika användningsområden. Coprofs för företagssamverkan, Coboats för båtsamverkan, Coyards för grannsamverkan och Cocrisis som är ett kommunikationsverktyg för krisledning och krishantering inom en kommun.

Samtliga plattformar bygger på den egenutvecklade och dynamiska plattformen Co-Apps som möjliggör kommunikation, utan behov av telefonnummer eller e-postadresser, till en eller flera mottagare i strukturerade grupper. Samtliga plattformar är kodade i HTML5 vilket möjliggör åtkomst till programmet på alla enhet med Internet och all kommunikation är krypterad med TLS (Transport Layer Security).

För ytterligare information

Christer Jansson, Projektledare SCR Svensk Camping, +46 31-355 60 00, christer.jansson@scr.se, www.scr.se

Alexis Nicou, VD, Grannkompaniet AB, +46 8 409 400 20,

info@grannkompaniet AB, www.cocamps.se

Pressbilder: www.cocamps.se/press

PDF format:

https://cocamps.se/pdf/pressmeddelande_cocamps_SCR.pdf